Menu
home
>>
การประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการถนน สาย จบ.1030-บ้านวังแซ้ม
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี มอบหมายให้ นายชิษณุพงศ์ โชตน์ศรีวรสาร นายช่างโยธาชำนาญงาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการถนนสาย จบ.1030 แยกทางหลวงหมายเลข 3- บ้านวังแซ้ม อำเภอเมือง จังหวัดจันทุบรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังแซ้ม

ภาพอินโฟ

Scroll Up Skip to content