Menu
home
>>
การประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ สายจบ.1030-บ้านวังแซ้ม
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี มอบหมายให้ นายชิษณุพงศ์ โชตน์ศรีวรสาร นายช่างโยธาชำนาญงาน จัดประชุมการส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก 2 กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวในปราจันสระตรานคร กิจกรรมย่อยขยายช่องทางจราจรถนนเพื่อการท่องเที่ยว สาย จบ.1030 แยกทางหลวงหมายเลข 3-บ้านวังแซ้ม ตำบลแสลง อำเภอเมือง ตำบลท่าหลวง ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแสลง

ภาพอินโฟ

Scroll Up Skip to content