Menu
home
>>
โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ภายใต้โครงการ “รวมพลัง #คมนาคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี”

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ภายใต้โครงการ “รวมพลัง #คมนาคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี” โดยมีหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเขาคิชฌกูฏ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทเฉลิมบูรพาชลทิต แขวงทางหลวงจันทบุรี สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี และสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี โดยมีวิทยากรโรงพยาบาลมะขาม เป็นผู้บรรยาย

Scroll Up Skip to content