Menu
home
>>
ข่าวประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ภายใต้โครงการ “รวมพลัง #คมนาคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี”

Scroll Up Skip to content